Steeds meer armoede in ons land

0
490

Armoede is niet het eerste waar je aan denkt in ons land. We kennen allemaal de hartverscheurende beelden in landen zoals Afrika. Mensen die hun hele leven lang in armoede leven. Ouders die geen geld hebben om kleding en voedsel voor hun kinderen te kopen. Geen of weinig medische zorg bij ziektes en vaak een tent als huis. Dit soort ernstige taferelen komen in ons land gelukkig niet voor. Armoede is echter ook in Nederland een steeds vaker voorkomend probleem in veel huishoudens. We spreken in Nederland van  armoede als mensen leven onder de laagste inkomensgrens en niet beschikken over  voedsel, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg  of geen mogelijkheden hebben om verder te leren na de verplichte schoolperiode. Er leven momenteel rond de miljoen mensen onder die laagste inkomens grens die voor een alleenstaande ongeveer 1000 euro per maand bedraagt.

Het is lastig om over te praten

Er is veel ‘stille’ armoede, het is vaak niet zichtbaar dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen of kinderen zonder ontbijt de deur uit moeten. Mensen schamen zich om ervoor uit te komen. Het sociale vangnet in Nederland wordt steeds kleiner. Steeds meer mensen moeten een beroep doen op maatschappelijk werk, ouderenzorg, sociale uitkeringen, jeugdzorg, studiefinanciering, ondersteuning van kerken enz. Door de voortdurende bezuinigingen worden deze voorzieningen steeds minder toegankelijk. De problemen voor mensen in armoede stapelen zich vaak op. De rekeningen kunnen niet meer worden betaald en er is bijna geen geld voor boodschappen en kleding. Als het echt uit de hand loopt zal uiteindelijk de deurwaarder op de stoep staan om beslag te leggen op je spullen. Uiteindelijk zal je huis ontruimt moeten worden. Een laatste redmiddel is Huis ontruimen in ruil voor inboedel. Op deze manier kan het voorkomen dat je geen extra kosten voor het ontruimen hoeft te maken. Woon je in de regio Den Haag dan is Woningontruiming Den Haag een prima optie.

Voorzieningen die het leven aangenamer maken

Naast een aantal voorzieningen die door de overheid getroffen worden zijn de vrijwillige initiatieven hard nodig om de mensen die in armoede leven te helpen. De voedselbank is het meest bekende voorbeeld van de hulp die geboden wordt. Duizenden mensen maken hier dankbaar gebruik van. Ook initiatieven als de kledingbank, en het organiseren van sportactiviteiten voor arme kinderen zijn steeds meer in opkomst. Een ander mooi initiatief is om kinderen die hun verjaardag niet met cadeaus kunnen vieren een cadeau box te schenken. Alle kinderen die speelgoed over hebben kunnen dit afstaan voor hun leeftijdsgenootjes die geen cadeaus krijgen.